Damir Dabranin

O ambulanti

ZASEBNA PEDIATRIČNA AMBULANTA (ZPA)
DAMIR DABRANIN dr. med. specialist pediater

DAMIR DABRANIN
je ambulanta s koncesijo, kar pomeni, da nudimo storitve po pravilih ZZZS. Storitve na željo uporabnika, ki niso zajete v sklopu ZZZS, opravljamo po ceniku, ki je na vpogled v prosrorih ambulante.Na dan 30.8.2019 imamo opredeljenih 2.855 pacientov. Ambulanta je začela delati 01.10.2006. Dela pa v istih prostorih v katerih je obstajala in delala prej še v okviru JZZD Slovenske Konjice.

Sedež ambulante je na Mestnem trgu 17 v Slovenskih Konjicah. Ambulanta ima večinoma pediatrično populacijo vendar kakor se to dogaja v manjših mestih ima tudi nekaj odrasle populacije (20%). V ta namen imamo veljavno licenco iz splošne medicine.


V ambulanti izvajamo preventivni pediatrični program, preventivne preglede do 1 leta starosti otroka, preventivne preglede 3 in 5 letnikov in preventivne preglede odraslih. Ob preventivnih pregledih do enega leta izvajamo tudi obvezen cepilni program, zato imamo certifikat za cepljenje, ki smo ga opravili na IVZ v Ljubljani. Certifikat ima tudi diplomirana medicinska sestra Hren Adriana, ki je zaposlena za nedoločen čas.

Opravljamo tudi kurativno dejavnost za kar se je za obiske potrebno po predpisih in priporočilih ZZZS naročati. Kurativno dejavnost opravljamo ločeno od preventivne dejavnosti saj v sklopu ZPA obstajata dve ambulanti ena za preventivno in ena za kurativno dejavnost. Vsaki ambulanti pripada čakalnica.

V naši ambulanti izvajamo tudi cepljenja, ki sodijo v samoplačniško skupino cepljenj npr. cepljenja proti klopnemu meningoencefalitisu, HPV virusu in ostalo. Ambulanto smo se potrudili urediti sodobno, barvito, prijetno in ugodno očem. Ambulanta in čakalnice so klimatizirane vse z namenom, da bi se pacienti ugodno počutili in da bi bili čim manj obremenjeni z svojo boleznijo.

NAROČANJE PACIENTOV NA PREGLED

Pacienti se lahko naročijo po telefonu na telefonsko številko 03 759 06 95, osebno v ambulanti na Mestnem trgu 17 v Slovenskih Konjicah, tekom ordinacijskega časa, po navadni pošti ali tudi po e-pošti: dabranin.zpa@siol.net

čakalne dobi ni.

Odgovorna oseba za naročanje:

Adrijana Hren Visenjak mag.zdrav.social.managementa,dipl.ms.

Enkrat na dva meseca na petek dela ambulanta popoldan v skladu z razporedom dežurnih zdravnikov

PRVA OBRAVNAVA IN ZASTOPNIK PACIENTOVIH PRAVIC

Pristojna oseba za sprejemanje in obravnavo zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic:

Zasebna ambulanta Irena Unuk Klančnik dr.med.,spec.pediater, Mestni trg 17, 3210 Slov. Konjice, po dogovoru po Zakonu o bolnikovih pravicah mora pritožba biti podana v pisni obliki ali ustno na zapisnik in mora vsebovati:


 • ime in priimek, naslov in kontaktne podatke pacienta
 • opis domnevne kršitve pacientovih pravic
 • podatke o udeleženih zdravstvenih delavcih in sodelavcih
 • podatke o morebtnih drugih udeleženih osebah
 • Čas in kraj domnevne kršitve pacientovih pravic
 • morebitne posledice kršitve pacientovih pravic
 • morebitni predlog za rešitev spora

V primeru neuspešno rešene pritožbe se pacienti lahko brezplačno obrnejo območni zastopnici pacientovih pravic v prostorih NIJZ območne enote Celje na Ipavcevi 18.

Kontaktne osebe:
 1. Cvetka Jurak
  						 e-pošta:cvetka.jurak@nijz.si
  						 ponedeljek od 12:00 do 18:00
  						 torek od 07:00 do 13:00
  				
 2. Olga Petrak
  		                 e-pošta: olga.petrak@nijz.si
  						 sreda od 12:00 do 18:00
  						 petek od 07:30 do 13:30
  				

 3. Zastopniki pacientovih pravic so dosptopni na spletnih straneh Ministrstva za zdravje RS.